Sla beschikbare cursussen over

Beschikbare cursussen

Deze training is bestemd voor de medewerkers van TOPAZ die praktijktoetsen afnemen bij collega's. Ieder jaar wordt er een andere serie vaardigheden getest. Im 2017 zijn dat:

Hypodermoclyse

Stomazorg

Maagsonde inbrengen

Sondevoeding geven

PEG

Deze cursus bevat Thema 1 van de Carrousel Verpleegtechnische Vaardigheden:

 • Injecteren: intramusculair/subcutaan/via Insulinepen
 • Insuflon
 • Bloedsuiker prikken en bepalen
 • Bloeddruk meten
 • Juridische AspectenDeze cursus bevat thema 3 van de Carrousel Verpleegtechnische vaardigheden:

Medicatie checken en toedienen:

 • oraal
 • rectaal
 • via de huid
 • via de slijmvliezen
 • via de luchtwegen

 Deze cursus bevat Thema 3 van de Carrousel Verpleegtechnische Vaardigheden

 • Blaaskatheter inbrengen m/v 
 • Suprapubisch katheter verzorgen
 • Blaasspoelen
 • Verzorgen van AP/UP


Deze cursus bevat Thema 4 van de Carrousel Verpleegtechnische Vaardigheden:

 • Maagsonde inbrengen
 • P.E.G. sonde verzorgen en verwisselen
 • Sondevoeding toedienen
 • Hypodermoclyse inbrengen

Deze cursus bevat Thema 5 van de Carrousel Verpleegtechnische Vaardigheden:

 • Verzorgen van rode en gele wonden
 • Ambulante compressie therapie
 • Verzorgen van tracheostoma
 • Deze cursus bevat Thema 6 van de Carrousel Verpleegtechnische Vaardigheden.
 • Perifeer infuus inbrengen
 • Venapunctie uitvoeren
 • Verzorgen van CVC


Deze cursus bevat Thema 7 van de Carrousel Verpleegtechnische Vaardigheden:

 • Verwondingen en diverse verbanden (mitella, snelverband, vingerverband, enkel/knie/elleboogverband)
 • Materiaal opvangen voor diagnostiek (steriel en niet steriel)
 • Onvoorziene situaties

De training omvat het volgende

Theorie

 • Theorie Wet BIG
 • WGBO
 • Wettelijke regels rondom medicatie verstrekking
 • Richtlijnen/Protocollen voor de te verrichten handelingen

Skills

 • Medicijnen toedienen volgens richtlijnen, inclusief oog, oor, neus
 • Insuline toedienen via insuline pen
 • Bloedsuiker prikken en waarde bepalen

Theoretische uitwerking en richtlijnen/protocollen

 • Blaaskatheterisatie jongen en meisje
 • Stoma Zorg


Skills

 • Praktijk katheterisatie jongen en meisje
 • Praktijk verzorgen stoma

Theorie

 • Sondevoeding toedienen via pomp en handmatig (spuit)
 • Medicatie toedienen via sonde


Skills

 • Praktijk toedienen sondevoeding/water via sonde; pomp en handmatig (spuit)


Wanneer er in de voorbereiding toetsen met een onvoldoende zijn afgesloten is het mogelijk om na de - volledige - trainingsperiode te herkansen. Hierover worden afspraken gemaakt met de trainer.

In deze map bevinden zich readers met achtergrondinformatie.

Onderwerpen:

 • Infectiepreventie
 • Neus- Maagsonde
 • PEG katheter
 • Inbrengen Infuus
 • Katheteriseren man en vrouw
 • CVK insteekopening verzorgen en verwijderen
 • PICC verzorgen en doorspoelen
 • Juridische Aspecten
 • Medisch rekenen

Medisch rekenen, passend bij de vaardigheden die voorkomen in de dagelijkse beroepspraktijk van verzorgenden, verpleegkundigen en andere bevoegde medewerkers die medicijnen delen.